Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Alarmy

W aplikacji można ustwiać alarm/budzik, który będzie wyzwalany o wskazanej godzinie w dniu, w którym będzie wypadać dana zmiana. Dla każdej ze zmian można ustawić godzinę włączenia alarmu. Przy włączaniu alarmu brane są pod uwagę wpisane dni wolne, np. w dzień w którym wstawiony jest urlop alarm się nie włączy.

alarmy

[1] - zatwierdzanie ustawień alarmów
[2] - anulowanie zmian w stawieniach
[3] - wybieramy profil oraz zmianę dla której alaramy będą załączane
[4] - aktywowanie alarmów dla poszczególnych zmian oraz ustawianie godzin załączania
[5] - wybór dzwonka alarmu
[6] - aktywowanie i ustawianie drzemki (czas drzemki w minutach)

Powrót do menu głównego