Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - ekran główny

Program po uruchomieniu wyświetla harmonogram pracy na aktualny miesiąc. Aby wyświetlić harmonogram na inny okres z listy rozwijanej [1] wybieramy interesujący nas miesiąc, a przyciskami [2] zmieniamy rok.

ekran główny

Zmiany wyświetlanego miesiąca można dokonać również szybciej, wykorzystując do tego gesty. Przesunięcie palcem po ekranie, z lewej strony na prawą, lub odwrotnie, zmienia miesiąc na wcześniejszy lub późnieszy.

ekran główny

ekran główny

Przysk [3] na ekranie głównym pozwala przełączyć widok harmonogramu na ekranie głównym. Do wyboru są trzy opcje widoków:


ekran główny

Przycisk [4] otwiera menu z dostępnymi funkcjami.

ekran główny

Z poziomu ekranu głównego można dodawać notatki do poszczególnych dni miesiąca, wyświetlać je lub usuwać. Przytrzymując palec na wybranym dniu otwiera się okno notatki. W oknie tym wyświetla się przypisana do tego dnia notatka. Przycisk [Zamknij] zamyka to okno. Wciskając przycisk [Edycja] można dodać lub zmienić notatkę.

ekran główny

Wciskając przycisk [Edycja] można wprowadzić tekst notatki a następnie go zapisać [Zapisz].

ekran główny

Dni miesiąca, do których jest dodana notatka, są podświetlone na żółto.

ekran główny

Przytrzymując palec na dniu z notatką (w tym przypadku 7) wyświetla się, opisywane wcześniej, okno notatki. Wyświetlana jest przypisana do tego dnia notatka. Dodatkowo znajduje się jeszcze przycisk [Usuń] usuwający notatkę.

Powrót do menu głównego