Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Informacje

W oknie tym wyświetlane statystyki z dowolnego miesiąca, roku lub z dowolnego zakresu dni. Jeśli jest wybrana opcja "Okres miesięczny i roczny", to wybrać należy rok i miesiąc. Jeśli z listy rozwijanej miesięcy wiebierzemy wszystkie, to zostaną wyświetlone statystyki z całgo roku wybranego roku.

info1

Jeśli jest wybrana opcja "Dowolny okres", to należy wybrać datę początkową i końcową.

info2

W statystykach są wyświetlane dodatkowe rodzaje dni wolnych, jakie stworzy sobie użytkownik, np. Urlop okolicznościowy.

Powrót do menu głównego