Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Notatki

Do poszczególnych dni miesiąca można dodawać notatki. Notatki można dodawać, edytować i usuwać z poziomu ekranu głównego. Jest to opisane w opisie funkcji ekranu głównego. Do tego przenaczone jest również oddzialne okno Notatki.

note1

Przyciskami nawigacyjnymi [1] ustawiamy rok, z listy rozwijanej [2] wybieramy miesiąc, z którego mają zostać wyświetlone stworzone notatki. Z listy rozwijanej miesięcy można również wybrać wszystkie, wtedy zostaną wyświetlone notatki z całego roku.
Aby dodać nową notatkę należy wcisnąć przycisk [3][+]. Otwiera się wtedy okno dialogowe, w którym tworzy się nową notatkę.

note2

W polu Data ustawiamy dzień (datę), a w polu Treść wpisujemy notatkę.

Przytrzymując palec na notatce wyświetla się menu kontekstowe, za pomocą którego możemy edytować notatkę (opcja Edytuj pozycję)lub ją usunąć (opcja Usuń pozycję).

note4

W menu dostępna jest opcja Usuń wszystkie. Opcja ta usuwa wszystkie zapisane dotychczas notatki w aktualnym profilu.

note3

Powrót do menu głównego