Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy

Poniższy opis dotyczy programu dla systemu Android. Wersję dla systemu Windows Phone konfiguruje się bardzo podobnie z tym wyjątkiem, że wersja ta nie zawiera jeszcze wszystkich funkcji.

Krótki opis

Program Harmonogram4 służy do wyświetlania harmonogramu pracy w systemie trzybrygadowym, czterobrygadowym lub pięciobrygadowym na dowolnie wybrany miesiąc i rok. Program posiada zdefiniowanych już kilka systemów pracy. Jeśli pracujesz w systemie, który nie jest wbudowany w program, należy go stworzyć samemu. Do harmonogramu można wstawiać dodatkowe dni wolne (DW - dzień wolny, U - urlop, CH - chorobowe, dowolne inne rodzaje) oraz dodatkowe dni robocze. Do poszczególnych dni miesiąca można dodawać notatki. Dostępne są statystyki miesięczne oraz roczne. Harmonogram pracy można udostępnić w postaci grafiki JPG. Grafika taka może być zapisana do pliku lub wysłana MMSem, e-mailem, itp. Aplikacja posiada możliwość tworzenia profili oraz przełączania między nimi. W każdym z profili można zapisać inny grafik oraz wszystkie ustawienia z nim związane. Program posiada dwa widżety wyświetlające grafik. Podczas dodawania widżetu na ekran należy wybrać z którego profilu ma być wyświetlany harmonogram oraz czy ma być w widżecie widoczna nazwa profilu.

Możliwości:

W programie można skonfigurować następujące harmonogramy pracy:
Ilość brygad: Ilość zmian:

Opis funkcji programu:

Jeśli po zapoznaniu się z powyższym opisem nie jesteś w stanie samodzielnie skonfigurować programu napisz do mnie.