Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy

System 3 zmianowy 4 brygadowy, w układzie: co przypada w piątek jest przez cały weekend


Na ekanie głównym ustawień wybierz grafik zdefiniowany nr 5:

ptsbnd
Jako daty startu dla każdej brydady wpisz dowolny poniedziałek w którym zaczyna się cykl (11 22 333 WW...).

Powrót do ustawień własnego harmonogramu