Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Ustawienia własnego grafiku

11 WW 22 WW (RR WW NN WW)

grafik czterobrygadowy, dwuzmianowy
praca dwa dni rano, dwa dni wolnego, dwa dni noc, dwa dni wolnego

Na ekranie konfigurowania własnego grafiku proszę ustawić:
System pracy: czterobrygadowy
Ilość zmian: system dwuzmianowy
Ilość godzin pracy na zmianę: 12
Święta zawsze wolne: nie
Ilość dni cyklu: 8
W poszczególne dni cyklu proszę wpisać:
1: 1
2: 1
3: W
4: W
5: 2
6: 2
7: W
8: W

przyklad3_1

przyklad3_2

Na ekranie głównym ustawień należy jeszcze ustawić daty początku cyklu dla każdej brygady, czy dni w których zaczyna się zmiana R (1) dla poszczególnych brygad. a następnie zmieniamy nazwy zmian 1 -> R (rano), 2 -> N (noc). Przykładowo:

przyklad3_3

Powrót do ustawień własnego harmonogramu