Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - lista świąt

W oknie tym wyświetlane są wszystkie święta, ustawowo wolne od pracy, w aktualnym roku. Rok można zmianiać przyciskami nawigacyjnymi [1]. Przytrzymując palec na którymś z dni świątecznych zostajemy przeniesieni na ekran główny aplikacji. Wyświetlony zostanie harmonogram pracy na miesiąc, który zawierał będzie wybrany przez nas dzień świąteczny.

swieta

Powrót do menu głównego