Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Udostępnianie

Po wybraniu opcji Udostępnij wyświetlane jest okno dialogowe. Można wybrać czy plik graficzny z harmonogramem pracy, ma zostać wysłany czy ma zostać zapisany.

udostepnianie1

Po wybraniu opcji Wyślij... pojawi sie okno z zawartością zależną od naszego urządzenia i zainstalowanych w nim aplikacji. Mogą być tam opcje wysłania MMS, Gmailem, Bluetooth, wgrania na dysk Dropbox itp.
Ekran ten może wyglądać np tak:

udostepnianie2

Plik graficzny z harmonogramem może również zostać zapisany w pamięci urządzenia lub karcie SD. Jest to realizowane po wybraniu opcji Zapisz do pliku w oknie dialogowym udostępniania.

udostepnianie3

W oknie zapisywania podać należy nazwę pliku wraz ze ścieżką.

Zapisywany lub wysyłany jest zawsze harmonogram z aktualnie wyświetlanego miesiąca.

Powrót do menu głównego