Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Ustawienia

Aby korzystać z aplikacji należy skonfigurować harmonogram pracy.

ustawienia1

Program posiada zdefiniowanych kilka różnych harmonogramów czterobrygadowych oraz jeden pięciobrygadowy. 1 -oznacza pierwszą zmianę, 2 - drugą zmianę, 3 - oznacza trzecią zmianę, W - oznacza dzień wolny. Jeśli pracujesz, w którymś ze zdefiniowanych systemów zaznacz go. Jeśli na liście nie ma Twojego systemu zaznacz opcję Inny, własny i kliknij w Utwórz własny harmonogram. O tworzeniu własnych harmonogramów czytaj tu.

ustawienia2

Po przewinięciu ekranu w liście rozwijanej Moja brygada [1] wybiaramy własną brygadę. W polach [2] wybieramy daty początków cykli dla poszczególnych brygad.

Po ponownym przewinięciu ekranu ustawień mamy dostęp do opcji:

ustawienia3

W grupie Nazwy zmian [3] możemy zmianić nazwy zmian na inne, np 1 - zmienić na D (dzień), 2 - zmienić na N (noc). W grupie [4] Nazwy brygad możemy zmianić nazwy brygad na własne. Wybierając przycisk [5] Ustawienia kolorów można zmianić kolory wyświetlanego grafiku.

Wciskając przycisk MENU uzyskujemy dostęp do następujących opcji:

ustawienia4

Można zrobić kopię zapasową ustawień lub je przywrócić z wcześniej wykonanej kopii.

Jak stworzyć własny harmonogram trzy-, cztero- lub pięciobrygadowy przeczytasz tutaj.

Powrót do menu głównego