Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Ustawienia kolorów

W oknie tym można zmienić kolory tła oraz tekstu wyświetlanego harmonogramu dla poszczególych dni.

colors-1

Po kliknięciu w odpowiednie pole, pojawia się okno dialogowe, w którym ustawić można suwakami kolor.

colors-3

Ustawione kolory widać od razu na podglądzie. Aby ustawienia kolorów zostały zapisane i zastosowane, należy zatwierdzić ustawienia przyciskiem [1]. Aby zamknąć okno, bez zapisywania ustawień należy wykorzystać przycisk [2]. Ustawiane kolory można przywrócić do wartości ostatnio zapisanych (przycisk Wczytaj ostatnio zapisane) lub przywrócić wartości domyślne (przycisk Wczytaj domyślne).

colors-2

Powrót do opisu ustawień
Powrót do menu głównego