Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Ustawienia własnego grafiku

System czterobrygadowy w firmie Tele-Fonika Kable (opcja 1-sze, 2-gie, 3-cie zmiany)

grafik czterobrygadowy, trzyzmianowy
Na ekranie konfigurowania własnego grafiku proszę ustawić:
System pracy: czterobrygadowy
Ilość zmian: system trzyzmianowy
Ilość godzin pracy na zmianę: 8
Święta zawsze wolne: nie
Ilość dni cyklu: 84

tfk_1

W poszczególne dni cyklu proszę wpisać:

1: 1
2: 1
3: 1
4: 1
5: 1
6: W
7: 2
8: 2
9: 2
10: 2
11: W
12: 3
13: 3
14: 3
15: 3
16: W
17: W
18: 1
19: 1
20: 1
21: 1
22: W
23: 2
24: 2
25: 2
26: 2
27: 2
28: W
29: 3
30: 3
31: 3
32: 3
33: W
34: W
35: 1
36: 1
37: 1
38: 1
39: W
40: 2
41: 2
42: 2
43: 2
44: W
45: W
46: 3
47: 3
48: 3
49: 3
50: W
51: W
52: 1
53: 1
54: 1
55: 1
56: W
57: 2
58: 2
59: 2
60: 2
61: W
62: 3
63: 3
64: 3
65: 3
66: 3
67: W
68: W
69: 1
70: 1
71: 1
72: 1
73: W
74: 2
75: 2
76: 2
77: 2
78: W
79: 3
80: 3
81: 3
82: 3
83: W
84: W

Po uzupełnieniu 84 pól należy wcisnąć przycisk zatwierdzania. W tym momencie wrócisz do ekranu ustawień, przewiń go i ustaw daty początkowe cyklu dla poszczególnych brygad:
Brygada A: 2015-08-07
Brygada B: 2015-08-28
Brygada C: 2015-10-09
Brygada D: 2015-09-18

Powrót do ustawień własnego harmonogramu