Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Ustawienia własnego grafiku

Jeśli wśród zdefiniowanych grafików nie ma twojego możesz go sobie sam stworzyć.

wlasny1

W oknie Ustawień zaznacz opcję Inny, własny a następnie wciśnij przycisk Utwórz własny harmonogram. Pojawi się okno ustawień własnego grafika:

wlasny2

Z listy rozwijanej System pracy [1] wybierz typ systemu: trzybrygadowy, czterobrygadowy, pięciobrygadowy. Z listy rozwijanej Ilość zmian [2] wybierz jedną z opcji: system dwuzmianowy, system trzyzmianowy lub system czterozmianowy . Z listy rozwijanej Ilość godzin pracy na zmianę [3] wybierz 6, 8 lub 12. Możesz znaznaczyć opcję Święta zawsze wolne.

W polu Ilość dni cyklu wpisujemy ilość dni pełnego cyklu grafiku, a następnie wciskamy przycisk Ustaw [4]. Np dla grafiku:
11111 WW 22222 WW 33333 WW
ilość dni cylku wynosi 21. Po wciśnięciu Ustaw [4] pojawiają się kolejne dni cylku, w których należy ustawić zmiany lub wolne.


Poniżej przykłady ustawienia programu dla różnych harmonogramów:

33333 WW 22222 WW 11111 WW
grafik trzybrygadowy, trzyzmianowy, praca od poniedziałku do piątku, sobota i niedziela wolne
pierwszy tydzień trzecie zmiany, drugi tydzień - drugie zmiany, trzeci tydzień pierwsze, później od początku

12 WW (DN WW)
grafik czterobrygadowy, dwuzmianowy
praca dzień (7-19), noc (19-7), dwa dni wolnego

11 WW 22 WW (RR WW NN WW)
grafik czterobrygadowy, dwuzmianowy
praca dwa dni rano, dwa dni wolnego, dwa dni noc, dwa dni wolnego

1111111 WW 222 3333 WWW 2222 333 WW
grafik czterobrygadowy, trzyzmianowy
system np dla górników

System czterobrygadowy w firmie Tele-Fonika Kable (opcja 1-sze, 2-gie, 3-cie zmiany)

System czterobrygadowy w firmie Tele-Fonika Kable (opcja 1-sze, 3-cie, 2-gie zmiany)

System czterobrygadowy w firmie ZE PAK

System 3 zmianowy 4 brygadowy, w układzie: co przypada w piątek jest przez cały weekend


Powrót do opisu ustawień