Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Ustawienia własnego grafiku

System czterobrygadowy w firmie ZE PAK

1111111 WW 222 3333 WWW 2222 333

grafik czterobrygadowy, trzyzmianowy
Na ekranie konfigurowania własnego grafiku proszę ustawić:
System pracy: czterobrygadowy
Ilość zmian: system trzyzmianowy
Ilość godzin pracy na zmianę: 8
Święta zawsze wolne: nie
Ilość dni cyklu: 26


W poszczególne dni cyklu proszę wpisać:

1: 1
2: 1
3: 1
4: 1
5: 1
6: 1
7: 1
8: W
9: W
10: 2
11: 2
12: 2
13: 3
14: 3
15: 3
16: 3
17: W
18: W
19: W
20: 2
21: 2
22: 2
23: 2
24: 3
25: 3
26: 3

Po uzupełnieniu 26 pól należy wcisnąć przycisk zatwierdzania. W tym momencie wrócisz do ekranu ustawień, przewiń go i ustaw daty początkowe cyklu dla poszczególnych brygad:
Brygada A: 2018-02-21
Brygada B: 2018-02-28
Brygada C: 2018-02-07
Brygada D: 2018-02-14

Powrót do ustawień własnego harmonogramu