Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Ustawienia własnego grafiku

12 WW (DN WW)

grafik czterobrygadowy, dwuzmianowy
praca dzień (7-19), noc (19-7), dwa dni wolnego

Na ekranie konfigurowania własnego grafiku proszę ustawić:
System pracy: czterobrygadowy
Ilość zmian: system dwuzmianowy
Ilość godzin pracy na zmianę: 12
Święta zawsze wolne: nie
Ilość dni cyklu: 4
W poszczególne dni cyklu proszę wpisać:
1: 1
2: 2
3: W
4: W
(jak na poniższym ekranie)

przyklad2_1

Ustawienie należy zatwierdzić przyciskiem [1].

Na ekranie głównym ustawień należy jeszcze ustawić daty początku cyklu dla każdej brygady. W tym przypadku będzie to pierwszy dzień pierwszej zmiany (dzień), Przykładowo:

przyklad2_2

Nazwy zmian można zmienić: 1 -> D (dzień), 2 -> N (noc)

Powrót do ustawień własnego harmonogramu