Logo Hamonogram4

Harmonogram pracy - Ustawienia własnego grafiku

System czterobrygadowy w firmie Tele-Fonika Kable (opcja 1-sze, 3-cie, 2-gie zmiany)

grafik czterobrygadowy, trzyzmianowy
Na ekranie konfigurowania własnego grafiku proszę ustawić:
System pracy: czterobrygadowy
Ilość zmian: system trzyzmianowy
Ilość godzin pracy na zmianę: 8
Święta zawsze wolne: nie
Ilość dni cyklu: 84

tfk_1

W poszczególne dni cyklu proszę wpisać:

1: 1
2: 1
3: 1
4: 1
5: 1
6: W
7: 3
8: 3
9: 3
10: 3
11: W
12: W
13: 2
14: 2
15: 2
16: 2
17: W
18: 1
19: 1
20: 1
21: 1
22: W
23: W
24: 3
25: 3
26: 3
27: 3
28: W
29: W
30: 2
31: 2
32: 2
33: 2
34: W
35: 1
36: 1
37: 1
38: 1
39: W
40: 3
41: 3
42: 3
43: 3
44: 3
45: W
46: W
47: 2
48: 2
49: 2
50: 2
51: W
52: 1
53: 1
54: 1
55: 1
56: W
57: 3
58: 3
59: 3
60: 3
61: W
62: W
63: 2
64: 2
65: 2
66: 2
67: 2
68: W
69: 1
70: 1
71: 1
72: 1
73: W
74: 3
75: 3
76: 3
77: 3
78: W
79: W
80: 2
81: 2
82: 2
83: 2
84: W

Po uzupełnieniu 84 pól należy wcisnąć przycisk zatwierdzania. W tym momencie wrócisz do ekranu ustawień, przewiń go i ustaw daty początkowe cyklu dla poszczególnych brygad:
Brygada A: 2016-10-22
Brygada B: 2016-11-12
Brygada C: 2016-10-01
Brygada D: 2016-09-10

Powrót do ustawień własnego harmonogramu