BruttoNetto 1.1 (WM)

Logo BruttoNetto

ZASTOSOWANIE

Program BruttoNetto wylicza z podanej kwoty brutto lub netto pozostałe składniki wynagrodzenia. Wyniki pracy programu dotyczą wynagrodzeń uzyskanych w roku 2009 i kolejnych.

Obliczane składniki wynagrodzenia:

 • kwotę brutto wynagrodzenia
 • kwotę netto wynagrodzenia,
 • sumę składek na ZUS,
 • wysokość składki emerytalnej,
 • wysokość składki rentowej,
 • wysokość składki chorobowej,
 • wysokość składki zdrowotnej pobranej,
 • wysokość składki zdrowotnej odliczonej,
 • wysokość zaliczki na podatek.
WYMAGANIA

Aplikacja BruttoNetto (WM) przeznaczona jest na urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Windows Mobile od wersji 6.0. Do uruchomienia programu konieczne jest zainstalowanie na urządzeniu środowiska .NET Compact Framework 3.5.

OPIS

Po uruchomieniu programu należy podać kwotę brutto lub netto oraz wybierać czy obliczenie ma dotyczyć osoby zatrudnionej w miejscowości zamieszania, czy poza nią (brane są pod uwagę inne koszty uzyskania przychodu). Opcja Policz wyświetla wymienione powyżej składniki wynagrodzenia. Wersja 1.1 posiada nową funkcjonalność polegającą na obliczaniu składników wynagrodzenia, nie tylko na podstawie kwoty wynagrodzenia BRUTTO, ale również na podstawie wynagrodzenia NETTO oraz na możliwości skopiowania wyniku obliczeń do schowka systemowego (np w celu wykorzystania w innych programach).

BruttoNetto - ekran główny BruttoNetto - ekran obliczeń

Program posiada również wersję dla urządzeń obsługujących aplikacje Java MIDP-2.0, czyli dla większości telefonów komórkowych.

DOWNLOAD

BruttoNetto  1.1- wersja dla Windows Mobile
Wpisz w przeglądarce telefonu adres:
https://chmiel.org.pl/soft/bruttonettosetup.cab
lub wykorzystaj poniższy QR-kod:

Wersja Windows Mobile

Jeśli nie masz zainstalowanego na urządzeniu środowiska .NET Compact Framework 3.5, to zainstaluj je przed uruchomieniem programu BruttoNetto.

.NET Compact Framework 3.5
Wpisz w przeglądarce telefonu adres:
https://chmiel.org.pl/soft/NETCFv35.wm.armv4i.cab
lub wykorzystaj poniższy QR-kod:

https://chmiel.org.pl/soft/NETCFv35.wm.armv4i.cab

LICENCJA

Instalując ten program przyjmujesz do wiadomości poniższe postanowienia:

 • program jest całkowitą własnością autora,
 • program jest programem darmowym tylko do użytku niekomercyjnego,
 • zabrania się dekompilacji, deasemblacji oraz modyfikowania kodów źródłowych programu,
 • nie wolno rozprowadzać programu w celach zarobkowych,
 • nie udzielam żadnych gwarancji na poprawne działanie programu jak i nie gwarantuję, że jest on wolny od błędów,
 • za straty poniesione przez użytkowanie programu nie odpowiadam.
DAROWIZNA

BruttoNetto jest programem darmowym. Możesz go używać bez wnoszenia jakichkolwiek opłat. Jeśli podoba Ci się ten program i uważasz, że jest użyteczny możesz podziękować autorowi przekazując na na jego rzecz darowiznę w dowolnej wysokości.