EasterCalc 1.1


Program EasterCalc służy do wyznaczania daty Wielkanocy w podanym roku. Jak wiadomo Wielkanoc jest świętem ruchomym i jest obchodzona zgodnie z ustaleniami I Soboru Nicejskiego, który odbył się w roku 325, w pierwszą niedzielę następującą po pierwszej, wiosennej pełni Księżyca. EasterCalc posiada graficzny interfejs użytkownika dostosowujący się do rozmiarów czcionki ekranowej.

DOWNLOAD

EasterCalc 1.1