RejestrRachunków (WM)

Logo Rejestr Rachunków

ZASTOSOWANIE

Program RejestrRachunków służy do rejestracji rachunków budżetu domowego. Rachunki można przydzielać do dowolnych grup, filtrować wyświetlanie z dowolnego okresu, wyświetlać i drukować zestawienia.
Program posiada również wersję dla systemu Windows. Program w wersji mobilnej i wersja komputerowa mogą korzystać z jednego synchronizowanego pliku.

Strona programu w wersji dla Windows.

WYMAGANIA

Program przeznaczony jest na urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Windows Mobile oraz środowiska uruchomieniowego .NET Compact Framework 3.5.

OPIS

W programie można tworzyć dowolną ilość baz danych przechowujących odmienne dane. Bazę danych można zabezpieczyć hasłem. Rachunki przydziela się do dowolnych grup. Do dodawanego rachunku można załączać pliki np. skany faktur. Aby korzystać z jednej bazy na komputerze i na urządzeniu mobilnym należy zapisać plik bazy w katalogu, którego zawartość jest synchronizowana.

DOWNLOAD

Wpisz w przeglądarce telefonu adres::
https://chmiel.org.pl/soft/rachunkisetup.cab
lub wykorzystaj poniższy QR-kod:

Jeśli nie masz zainstalowanego na urządzeniu środowiska .NET Compact Framework 3.5, to zainstaluj je przed uruchomieniem programu RejestrRachunków.

.NET Compact Framework 3.5
Wpisz w przeglądarce telefonu adres:
https://chmiel.org.pl/soft/NETCFv35.wm.armv4i.cab
lub wykorzystaj poniższy QR-kod:

https://chmiel.org.pl/soft/NETCFv35.wm.armv4i.cab

LICENCJA

Instalując ten program przyjmujesz do wiadomości poniższe postanowienia:

  • program jest całkowitą własnością autora,
  • program jest programem darmowym tylko do użytku niekomercyjnego,
  • zabrania się dekompilacji, deasemblacji oraz modyfikowania kodów źródłowych programu,
  • nie wolno rozprowadzać programu w celach zarobkowych,
  • nie udzielam żadnych gwarancji na poprawne działanie programu jak i nie gwarantuję, że jest on wolny od błędów,
  • za straty poniesione przez użytkowanie programu nie odpowiadam.
DAROWIZNA

RejestrRachunków jest programem darmowym. Możesz go używać bez wnoszenia jakichkolwiek opłat. Jeśli podoba Ci się ten program i uważasz, że jest użyteczny możesz podziękować autorowi przekazując na na jego rzecz darowiznę w dowolnej wysokości.