JakiOperator 1.0

ZASTOSOWANIE

Obecnie można przenosić numer z jednej sieci do drugiej. Program JakiOperator pozwala na zlokalizowanie w jakiej sieci jest podany numer telefonu komórkowego. Program korzysta z bazy danych https://is.eranet.pl/updir/omnix_mg.cgi.

WYMAGANIA

Aplikacja JakiOperator przeznaczona jest na urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Windows Mobile od wersji 6.0. Do uruchomienia programu konieczne jest zainstalowanie na urządzeniu środowiska .NET Compact Framework 3.5.

OPIS

Po uruchomieniu programu należy podać numer telefonu (9 lub 11 cyfr) a następnie wcisnąć przycisk Sprawdź. Program podczas sprawdzania łączy się z internetową bazą danych numerów telefonów. Po sprawdzeniu danych wyświetlana jest nazwa operatora oraz kod sieci.

DOWNLOAD

JakiOperator 1.0
Wpisz w przeglądarce telefonu adres:
https://chmiel.org.pl/soft/jakioperatorsetup.cab
lub wykorzystaj poniższy QR-kod:

Jeśli nie masz zainstalowanego na urządzeniu środowiska .NET Compact Framework 3.5, to zainstaluj je przed uruchomieniem programu JakiOperator.

.NET Compact Framework 3.5
Wpisz w przeglądarce telefonu adres:
https://chmiel.org.pl/soft/NETCFv35.wm.armv4i.cab
lub wykorzystaj poniższy QR-kod:

https://chmiel.org.pl/soft/NETCFv35.wm.armv4i.cab

LICENCJA

Instalując ten program przyjmujesz do wiadomości poniższe postanowienia:

  • program jest całkowitą własnością autora,
  • program jest programem darmowym tylko do użytku niekomercyjnego,
  • zabrania się dekompilacji, deasemblacji oraz modyfikowania kodów źródłowych programu,
  • nie wolno rozprowadzać programu w celach zarobkowych,
  • nie udzielam żadnych gwarancji na poprawne działanie programu jak i nie gwarantuję, że jest on wolny od błędów,
  • za straty poniesione przez użytkowanie programu nie odpowiadam.
DAROWIZNA

JakiOperator jest programem darmowym. Możesz go używać bez wnoszenia jakichkolwiek opłat. Jeśli podoba Ci się ten program i uważasz, że jest użyteczny możesz podziękować autorowi przekazując na na jego rzecz darowiznę w dowolnej wysokości.