StartupAssign 4.6


StartupAssign to bardzo przydatne narzędzie, dzięki któremu można łatwo stworzyć listę wszystkich przypisań do katalogów (assign), tworzyć nowe katalogi („RAM:ENV”, „RAM:ENV/Sys”, „RAM:T”, „RAM:Clipboard”, itp.), dodawać bufory do napędów, otwierać biblioteki, wyłączyć klikanie pustych stacji dyskietek oraz włączyć gwiazdkę (*) we wzorcu ADOS, która zastępuje dowolny ciąg znaków (* = #?).

Normalnie czynności te wykonywane są przez podawanie serii komend: „AddBuffers”, „Assing”, „MakeDir”, itp. w skryptach startup-sequence, user-startup. Dzięki programowi StartupAssign wszystkie te czynności można wykonać, korzystając z jednej tylko komendy.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza część to komenda wykonująca wszystkie wyżej wymienione czynności (StartupAssign), natomiast druga część to program konfiguracyjny (StartupAssignPrefs).

Program StartupAssign podczas wykonywania zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym czynności nie korzysta z komend ADOSu („AddBuffers”, „Assing”, „MakeDir”) tylko bezpośrednio z funkcji biblioteki dos.library.

Dzięki programowi można znacznie przyspieszyć wykonywanie sekwencji startowej, ponieważ można usunąć z sekwencji startowej i user-startup zbędne ładowanie komend: „AddBuffers”, „Assing”, „MakeDir”.

DOWNLOAD

StartupAssign 4.6