BruttoNetto (JavaME)

Logo BruttoNetto

ZASTOSOWANIE

Program BruttoNetto wylicza z podanej kwoty brutto pozostałe składniki wynagrodzenia. Wyniki pracy programu dotyczą wynagrodzeń uzyskanych w roku 2009 i 2010.

 • kwotę netto wynagrodzenia,
 • sumę składek na ZUS,
 • wysokość składki emerytalnej,
 • wysokość składki rentowej,
 • wysokość składki chorobowej,
 • wysokość składki zdrowotnej pobranej,
 • wysokość składki zdrowotnej odliczonej,
 • wysokość zaliczki na podatek.
WYMAGANIA

Program przeznaczony jest na urządzenia mobilne (telefony, palmtopy, itp.) obsługujące technologię Java MIDP-2.0.

OPIS

Po uruchomieniu programu należy podać kwotę brutto oraz wybierać czy obliczenie ma dotyczyć osoby zatrudnionej w miejscowości zamieszania, czy poza nią (brane są pod uwagę inne koszty uzyskania przychodu). Opcja Policz wyświetla wymienione powyżej składniki wynagrodzenia.

bruttonetto1-1 bruttonetto2-1

Program posiada również wersję dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Windows Mobile.

DOWNLOAD

BruttoNetto – wersja JavaME (MIDP-2.0)
Wpisz w przeglądarce telefonu adres:
https://chmiel.org.pl/soft/bruttonetto.jar
lub wykorzystaj poniższy QR-kod:

bruttonetto

LICENCJA

Instalując ten program przyjmujesz do wiadomości poniższe postanowienia:

 • program jest całkowitą własnością autora,
 • program jest programem darmowym tylko do użytku niekomercyjnego,
 • zabrania się dekompilacji, deasemblacji oraz modyfikowania kodów źródłowych programu,
 • nie wolno rozprowadzać programu w celach zarobkowych,
 • nie udzielam żadnych gwarancji na poprawne działanie programu jak i nie gwarantuję, że jest on wolny od błędów,
 • za straty poniesione przez użytkowanie programu nie odpowiadam.
DAROWIZNA

BruttoNetto jest programem darmowym. Możesz go używać bez wnoszenia jakichkolwiek opłat. Jeśli podoba Ci się ten program i uważasz, że jest użyteczny możesz podziękować autorowi przekazując na na jego rzecz darowiznę w dowolnej wysokości.