Harmonogram4

harmonogram4-xhdpi

ZASTOSOWANIE I OPIS

Program Harmonogram4 służy do wyświetlania harmonogramu pracy w systemie trzybrygadowym, czterobrygadowym lub pięciobrygadowym na dowolnie wybrany miesiąc i rok.

Program posiada zdefiniowane następujące systemy:
✔ czterobrygadowe:
★ 1111 W 2222 W 3333 WW
★ 3333 WW 2222 W 1111 W
★ 3333 W 2222 W 1111 WW
★ 11 22 33 WW
★ 1122333 WW 1122233 WW 1112233 WWW
★ 1111 W 3333 W 2222 WW
★ 111111 WW 222222 WW 333333 WW
✔ pięciobrygadowe:
★ 112233 WWWW
✔ dowolny system:
★ trzybrygadowy
★ czterobrygadowy,
★ pięciobrygadowy.
– samemu definiuje się dowolny cykliczny harmonogram trzybtygadowy, czterobrygadowy lub pięciobrygadowy.
– określa się czy jest to system trzyzmianowy czy dwuzmianowy
– definiuje się ilość godzin pracy na zmianę (8 lub 12, konieczne do prawidłowego wyświetlania normy do przepracowania).
– określa się czy święta są dniami wolnymi (głównie dotyczy systemów trzybrygadowych).

h4-1 h4-3 h4-4 h4-8

W ustawieniach programu należy zdefiniować typ systemu pracy oraz dni początkowe cyklu dla poszczególnych brygad (pierwszy dzień pierwszej zmiany dla brygad A, B, C, D, oraz E (dla pięciobrygadówki)). Na podstawie tych danych program kalkuluje harmonogram pracy.

Można ustawić pole „Moja brygada”, wtedy kolumna wybranej brygady w harmonogramie będzie wyróżniona.

Można wstawiać do grafiku dodatkowe dni wolne (DW – dzień wolny, U – urlop, CH – chorobowe, oraz dowolne inne rodzaje, definiuje się je w oknie Dni wolne – menu – Edycja rodzajów dni wolnych).
Oprócz dni wolnych można do grafiku wstawiać dodatkowe dni robocze.

Do poszczególnych dni miesiąca można dodawać notatki. Aby podglądnąć lub dodać notatkę należy przytrzymać palec nad polem odpowiedniego dnia na ekranie głównym. Dni, do których została dodana notatka, mają żółte tło.
Notatkami można również zarządzać z poziomu dedykowanego okna.

Dostępne są statystyki miesięczne oraz roczne.

Nazwy zmian, domyślne „1”, „2” i „3” można zmienić. Zmieniać można również nazwy brygad, domyślnie „A”, „B”, „C”, „D”, „E”.

Harmonogram pracy można udostępnić w postaci grafiki JPG. Grafika taka może być zapisana do pliku lub wysłana MMSem, e-mailem, itp.

Aplikacja posiada możliwość tworzenia profili oraz przełączania między nimi. W każdym z profili można zapisać inny grafik oraz wszystkie ustawienia z nim związane.

Program posiada dwa widżety wyświetlające grafik. Podczas dodawania widżetu na ekran należy wybrać z którego profilu ma być wyświetlany harmonogram oraz czy ma być w widżecie widoczna nazwa profilu.

******NOWOŚĆ******
W programie dla każdej zmiany można ustawić alarm dźwiękowy na dowolną godzinę. Np. w każdy dzień, w którym wypada I zmianę ustawiamy poranne budzenie. Jeśli w grafiku jest wstawiony dodatkowy dzień wolny (np. urlop), to alarm nie dzwoni.
************************

WYMAGANIA

Program przeznaczony jest na urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android. Minimalna wersja systemu, to Android 2.1.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja i pomoc do programu znajduje się w lokalizacji: http://pomoc.harmonogram4.chmiel.org.pl.

DOWNLOAD

Program można pobrać z Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.chmiel.harmonogramPlus

LICENCJA

Instalując ten program przyjmujesz do wiadomości poniższe postanowienia:

  • program jest całkowitą własnością autora,
  • program jest programem darmowym tylko do użytku niekomercyjnego,
  • zabrania się dekompilacji, deasemblacji oraz modyfikowania kodów źródłowych programu,
  • nie wolno rozprowadzać programu w celach zarobkowych,
  • nie udzielam żadnych gwarancji na poprawne działanie programu jak i nie gwarantuję, że jest on wolny od błędów,
  • za straty poniesione przez użytkowanie programu nie odpowiadam.
DAROWIZNA

Harmonogram4 jest programem darmowym. Możesz go używać bez wnoszenia jakichkolwiek opłat. Jeśli podoba Ci się ten program i uważasz, że jest użyteczny możesz podziękować autorowi przekazując na na jego rzecz darowiznę w dowolnej wysokości. Jeśli zdecydujesz się dofinansować program dowolną kwotą, w zamian otrzymasz numer seryjny, który zablokuje wyświetlanie reklam. Szczegóły w programie.

Dofinasowanie 

Dodaj komentarz