ToolTypeEd 1.5


ToolTypeEd jest programem narzędziowym przeznaczonym do edycji istniejących w ikonie danych takich jak: pozycja ikony, program połączony (defaulttool), rozmiar stosu, typ ikony oraz oczywiście parametrów ikony (tooltypes).

ToolTypeEd posiada skalowany graficzny interfejs użytkownika (okno używa czcionki ekranowej) i jest zlokalizowany.

DOWNLOAD

ToolTypeEd 1.5