CEDToolBox 1.6

CEDToolBox jest programem przeznaczonym dla osób, pracujących w edytorze tekstów CED. Na ekranie CEDa program otwiera okno z 14 ikonkami wybranych funkcji tego edytora. Używanie tego programu może przyspieszyć pracę z CEDem. CEDToolBox komunikuje się z CEDem za pomocą ARexxa.

DOWNLOAD

CEDToolBox 1.6